Retail Shop Management (SM)

Εκμεταλλευθείτε την τεράστια ευκαιρία που σας δίνεται και κάντε το βήμα για να περάσετε την επιχείρησή σας σε ανώτερο μηχανογραφικό επίπεδο …

Χωρίς κρυφές χρεώσεις, δίχως χρονοχρεώσεις … μόνο με 40 ευρώ το μήνα (ισχύει αυστηρά για τις 50 πρώτες εγκαταστάσεις) για απεριόριστους χρήστες και απεριόριστες θέσεις εργασίας, για πάντα … χωρίς εξαιρέσεις και ψιλά γράμματα …

Και για όσους λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους μόνο μερικούς μήνες το χρόνο τα νέα είναι ακόμη καλύτερα. Δεν είναι ανάγκη να ξοδεύουν χρήματα για κλειστά μαγαζιά. Μόνο με 60 ευρώ το μήνα μπορούν να απολαμβάνουν τα προνόμια και τις απεριόριστες δυνατότητες του Retail Shop Management για όσους μήνες πραγματικά το χρησιμοποιούν.Συνήθεις Ερωτήσεις για την διαχείριση εμπορικών καταστημάτων και εξαιρετικά χρήσιμες Απαντήσεις


 • Εκδίδω χειρόγραφα αθεώρητα τιμόλογια. Θα αντιμετωπίσω πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο;
  • Δυστυχώς ΝΑΙ. Η κατάργηση της θεώρησης (του "τρυπήματος") των παραστατικών συνοδεύτηκε από μία μεγάλη παρεξήγηση που οδήγησε την συντριπτική πλειψοηφία των επιχειρήσεων στο να εκδίδουν, σωρηδόν, χειρόγραφα και αθεώρητα παραστατικά. Το Υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε πολλάκις να την λύσει, με τελευταία του ενέργεια την έκδοση της ΠΟΛ 1003 / 31-12-2014 όπου επαναλαμβάνουν για όσους δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι (στην παράγραφο 15) τους όρους και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα παραστατικό ως γνήσιο και νόμιμο. Οι όροι αυτοί είναι η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα του παραστατικού. Στο ίδιο κείμενο δίνονται και παραδείγματα για την τήρηση των παραπάνω όρων που απευθύνονται, κυρίως, σε γνώστες τεχνικών θεμάτων και όχι απλούς αναγνώστες και επομένως περισσότερο μπερδεύουν παρά αποσαφηνίζουν την κατάσταση. Στην ουσία αυτό που σημειώνουν όλα αυτά τα περίπλοκα παραδείγματα είναι πως μία επιχείρηση για να εκδίδει γνήσια παραστατικά ή θα πρέπει να έχει δημιουργήσει πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες ή να εκδίδει αυτά τα παραστατικά (εκτός των Αποδείξεων Λιανικής) από Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΔΦΣΣ). Άλλη λύση δεν είναι αποδεκτή, εκτός αν ρητά απαλλάσσεται η δραστηριότητα από αυτή την υποχρέωση. τα καταστήματα Λιανικής ΔΕΝ απαλλάσσονται! Στο ίδιο κείμενο ορίζεται, επιπλέον, και η συνυπευθυνότητα του λήπτη - πελάτη σε περίπτωση αποδοχής μη νόμιμου παραστατικού. Και οι δύο (εκδότης και λήπτης) κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
   Συστήνουμε σε όλους όσοι διαβάζουν αυτές τις γραμμές και αφού ελέγξουν επισταμένως όσα αναφέρουμε να προχωρήσουν αμέσως σε επίλυση του προβλήματος (αν το έχουν) καθώς τα πρόστιμα είναι ιδιαιτέρως μεγάλα.

 • Εκδίδω μηχανογραφικά μη σημασμένα τιμόλογια. Θα αντιμετωπίσω πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο;
  • Δυστυχώς ΝΑΙ. Η κατάργηση της θεώρησης (του "τρυπήματος") των παραστατικών συνοδεύτηκε από μία μεγάλη παρεξήγηση που οδήγησε την συντριπτική πλειψοηφία των επιχειρήσεων στο να εκδίδουν, σωρηδόν, τόσο χειρόγραφα και αθεώρητα παραστατικά όσο και μηχανογραφημένα χωρίς σήμανση. Το Υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε πολλάκις να την λύσει, με τελευταία του ενέργεια την έκδοση της ΠΟΛ 1003 / 31-12-2014 όπου επαναλαμβάνουν για όσους δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι (στην παράγραφο 15) τους όρους και τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα παραστατικό ως γνήσιο και νόμιμο. Οι όροι αυτοί είναι η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα του παραστατικού. Στο ίδιο κείμενο δίνονται και παραδείγματα για την τήρηση των παραπάνω όρων που απευθύνονται, κυρίως, σε γνώστες τεχνικών θεμάτων και όχι απλούς αναγνώστες και επομένως περισσότερο μπερδεύουν παρά αποσαφηνίζουν την κατάσταση. Στην ουσία αυτό που σημειώνουν όλα αυτά τα περίπλοκα παραδείγματα είναι πως μία επιχείρηση για να εκδίδει γνήσια παραστατικά ή θα πρέπει να έχει δημιουργήσει πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες ή να εκδίδει αυτά τα παραστατικά (εκτός των Αποδείξεων Λιανικής) από Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΔΦΣΣ). Άλλη λύση δεν είναι αποδεκτή, εκτός αν ρητά απαλλάσσεται η δραστηριότητα από αυτή την υποχρέωση. Τα καταστήματα Λιανικής ΔΕΝ απαλλάσσονται! Στο ίδιο κείμενο ορίζεται, επιπλέον, και η συνυπευθυνότητα του λήπτη - πελάτη σε περίπτωση αποδοχής μη νόμιμου παραστατικού. Και οι δύο (εκδότης και λήπτης) κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.
   Συστήνουμε σε όλους όσοι διαβάζουν αυτές τις γραμμές και αφού ελέγξουν επισταμένως όσα αναφέρουμε να προχωρήσουν αμέσως σε επίλυση του προβλήματος (αν το έχουν) καθώς τα πρόστιμα είναι ιδιαιτέρως μεγάλα.

 • Στην Απόδειξη Λιανικής Πώλησης που εκδίδω εκτυπώνονται dummy στοιχεία Πελάτη. Είναι σωστό;
  • Πολλές επιχειρήσεις εκδίδουν Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης όπου εμφανίζονται ανάμεσα στα άλλα και μερικά ή όλα από τα παρακάτω στοιχεία: Σειρά Παραστατικού - Επωνυμία Πελάτη - Επάγγελμα - Διεύθυνση - ΑΦΜ και ΔΟΥ.
   Στις συγκεκριμένες γραμμές της απόδειξης συμπληρώνονται συνήθως dummy στοιχεία π.χ. Σειρά Π0000, Επωνυμία ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, Επάγγελμα Κενό, Διεύθυνση Κενό, ΑΦΜ 000000000 κ.ο.κ.
   Κατ' αρχήν Σειρά παραστατικού θα πρέπει να εμφανίζεται ΜΟΝΟ αν χρησιμοποιείται και αν έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
   Επωνυμία Πελάτη ΔΕΝ αναγράφεται σε Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης. Αναγράφεται μόνο σε Τιμολόγια, Αποδείξεις Επιστροφών μεγαλύτερες των 30 ευρώ κ.ο.κ. αλλά αυτά είναι διαφορετικού είδους παραστατικά. Υπάρχει, βέβαια, η υποχρέωση αναγραφής ονοματεπωνύμου και Διεύθυνσης σε κάποιες κατηγορίες υπόχρεων που έχουν ωστόσο απαλλαγεί από την χρήση Φορολογικού μηχανισμού και για αυτό χρησιμοποιείται ως επιπλέον μέσο ελέγχου. Επωνυμία Πελάτη αναγράφεται, επίσης, σε Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης Επί Πιστώσει και εφόσον ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
   Εφόσον δεν αναγράφεται η Επωνυμία και τα υπόλοιπα στοιχεία (ΑΦΜ, Διεύθυνση, ΔΟΥ με την υποχρέωση αναγραφής του επαγγέλματος να έχει ήδη καταργηθεί προ πολλού) ΔΕΝ αναγράφονται.
   Η μορφή αυτού του είδους (με όλα τα στοιχεία του Πελάτη) αντιστοιχεί σε μορφή Τιμολογίου που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να εκδοθεί, πλέον, και ως προς ιδιώτες αλλά με αυτό τον τίτλο και όχι με ελλειπή στοιχεία. Στα τελευταία θα πρέπει, τότε, να προστεθεί και η εναλλακτική του ΑΔΤ ή Διαβατηρίου σε περίπτωση μη ύπαρξης ΑΦΜ.
   Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εξαιτίας, κυρίως, των εταιρειών μηχανογράφησης που έχουν σχεδιάσει μία "υβριδική" εκτυπωτική φόρμα τόσο για τις Αποδείξεις Λιανικής όσο και για τα Τιμολόγια με συνέπεια κάποια στοιχεία που εμφανίζονται στις Αποδείξεις να είναι περιττά (και να μην ακολουθούν το "γράμμα" του νόμου).

 • Εκδίδω Ακυρωτικά Παραστατικά για την ακύρωση λανθασμένων άλλων. Πράττω σωστά;
  • Η απάντηση δεν είναι εύκολη και αυτό γιατί εξαρτάται από την περίπτωση. Αν το παραστατικό έχει εκδοθεί και παραδοθεί στον λήπτη του τότε οποιαδήποτε "διόρθωση" θα πρέπει να γίνεται με άλλο παραστατικό (π.χ. Πιστωτικό Τιμολόγιο, Απόδειξη Επιστροφής κ.ο.κ.).
   Αν δεν έχει παραδοθεί τότε μπορεί να εκδοθεί Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο για την ακύρωσή του. Γενικά η τάση του Υπουργείου είναι σύντομα να καταργηθεί το συγκεκριμένο στοιχείο οπότε το πρόβλημα θα επιλυθεί και, μάλιστα, οριστικά.

 • Εκδίδω σωστά όλα μου τα παραστατικά και κάνω επανεκτυπώσεις τους παίρνοντας νέα σήμανση από τον Φορολογικό Μηχανισμό. Είναι νόμιμο;
  • Νόμιμο είναι. Σωστό, μάλλον, δεν είναι. Μέχρι στιγμής η νομοθεσία προβλέπει επανεκτύπωση των παραστατικών μέσω δύο τρόπων: από τα αρχεία των σημάνσεων που υπάρχουν αποθηκευμένα στους υπολογιστές ή από τον Φορολογικό μηχανισμό με νέα σήμανση αφού προστεθεί όμως σε κάποιο σημείο του παραστατικού η λέξη Αντίγραφο.
   Πολλές εταιρείες μηχανογράφησης, μάλιστα, που ασχολούνται με φορολογικούς μηχανισμούς έχουν προβλέψει και την προσθήκη λεκτικών σε αυτούς για να διαχωρίζονται οι σημάνσεις (π.χ. Πρωτότυπο ή Original, Αντίγραφο ή Copy κ.ο.κ.). Σημειώνουμε, κατ' αρχήν, πως η αρχική σήμανση δεν πρέπει να προσδιορίζεται από κανενός είδους λεκτικό (πόσο μάλιστα από λεκτικό στα αγγλικά: Original) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
   Σύντομα, ωστόσο, μετά την επικείμενη διασύνδεση των Ταμειακών Μηχανών και των Φορολογικών Μηχανισμών με την ΓΓΠΣ δεύτερη σήμανση μπορεί να εκλαμβάνεται και ως διπλό έσοδο και αφού οι προδιαγραφές δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί καλό είναι να επανεκτυπώνονται τα παραστατικά μέσα από τα ήδη δημιουργημένα αρχεία στους υπολογιστές και όχι μέσω του Φορολογικού Μηχανισμού.

 • Το ρολόι του φορολογικού μηχανισμού μου δεν είναι συγχρονισμένο με αυτό του υπολογιστή. Πρέπει να κάνω κάτι;
  • Στο παραστατικό που εικονίζεται παραπάνω υπάρχουν δύο κύκλοι σημειωμένοι. Ο πρώτος είναι η ημερομηνία και ώρα έκδοσης του παραστατικού και ο δεύτερος είναι η ημερομηνία και η ώρα σήμανσης από τον Φορολογικό Μηχανισμό.
   Ειδικά για την δεύτερη σημειώνουμε πως είναι της μορφής ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία του παραδείγματος είναι 2015 (15), Ιούλιος (07), 26 του μηνός (26), 11 το πρωί (11) και 22 πρώτα λεπτά (22).
   Ανάμεσα στις δύο ημερομηνίες (έκδοσης και σήμανσης) υπάρχει διαφορά τεσσάρων λεπτών η οποία είναι αποδεκτή (αποδεκτές είναι πρακτικά διαφορές έως 5 λεπτά αν και ο νόμος μιλάει για 1-2).
   Στα περισσότερα παραστατικά που εκδίδονται ακόμη και από μηχανογραφικές εταιρείες για λογαριασμό τους η διαφορά αυτή μπορεί να φθάσει και το διάστημα της μισής ή και μίας ώρας. Αυτό μπορεί να γίνεται επειδή υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ρολόι του μηχανισμού και αυτό του υπολογιστή που κανείς δεν έχει προσέξει ή να γίνεται εσκεμμένα.
   Σιγά το μεγάλο πρόβλημα θα πείτε για διαφορά ανάμεσα σε ρολόγια. Και όμως η προσθήκη των δύο ημερομηνιών και η σύγκρισή τους έχει υιοθετηθεί από το ΥΠΟΙΚ ως μέσο ανακάλυψης πιθανής φοροδιαφυγής. Η επιχείρηση μπορεί να μην εκδίδει, δηλαδή, τα παραστατικά όταν πρέπει (άμεσα), αλλά εκ των υστέρων με στόχο την απόκρυψη εσόδων (βλέπουμε πως πήγε η δουλειά και αργότερα "νομιμοποιούμε" μέρος των αποδείξεων).
   Τέτοια διαφορά είναι, λοιπόν, σημάδι - ένδειξη για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και δόλο ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία πρόθεση για αυτό και επομένως πρέπει να διορθώνεται ΑΜΕΣΑ.
   Το ρολόι του μηχανισμού συγχρονίζεται μόνο απο εξουσιοδοτημένο τεχνικό τον οποίο θα πρέπει να καλέσετε αμέσως μόλις παρατηρήσετε αποκλίσεις στα παραστατικά σας. Διαφορετικά θα πρέπει να αποδείξετε πως δεν είστε ελέφαντας!

 • Μου είπαν πως η παρακολούθηση των αποθεμάτων ή η χρήση φορολογικού μηχανισμού επιβάλλει την τήρηση φορολογικής Αποθήκης. Έχουν δίκιο;
  • Η χρήση ή μη ενός φορολογικού μηχανισμού για την έκδοση των παρααστατικών μίας επιχείρησης δεν έχει καμμία (επαναλαμβάνουμε καμμία) σχέση με την υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Αποθήκης.
   Ούτε και η παρακολούθηση των Αποθεμάτων για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους σχετίζεται με κάποια τέτοιου είδους υποχρέωση.
   Για να υποχρεούται κάποιος στην τήρηση Βιβλίου Αποθήκης (λογαριασμός 94) θα πρέπει να τηρεί, κατ' αρχήν, διπλογραφικά βιβλία. Στη συνέχεια και κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος θα πρέπει να έχει ακαθάριστα έσοδα εμπορίας και επεξεργασίας προϊόντων (λογαριασμοί 70 και 71) μεγαλύτερα των 5.000.000 ευρώ (πέντε εκατομμύρια ευρώ) για κάθε κλάδο.
   Η πρότασή μας είναι σε κάθε περίπτωση να ελέγχετε τις συμβουλές που δέχεστε από "αξιόπιστες" ή μη πηγές και συγκεκριμένα ζητήστε επίσημο έγγραφο που να τις τεκμηριώνει. Θα ανακαλύψετε τότε πως αρκετές από τις συμβουλές που δέχεστε είναι εντελώς αβάσιμες και αυθαίρετες.

 • Έχω συνηθίσει την λειτουργία της Ταμειακής Μηχανής και φοβάμαι να "γυρίσω" σε Φορολογικό Μηχανισμό. Έχω δίκιο;
  • Οι αλλαγές πάντα συνοδεύονται από φόβο και σε κάποιο σημείο και από άρνηση. Υπάρχει, όμως, ένας μύθος που πρέπει να διαλυθεί. Οι ταμειακές μηχανές δεν είναι πιο εύκολες ή λιγότερο αυστηρές από τους φορολογικούς μηχανισμούς.
   Οι νέες Ταμειακές Μηχανές, μάλιστα, με έγκριση 502+ που θα υποχρεωθούν σύντομα όλοι οι επαγγελματίες να αγοράσουν (αν δεν το έχουν κάνει ήδη) έχουν την ίδια σχεδόν λειτουργικότητα με τους φορολογικούς μηχανισμούς: εκδίδουν απόδειξη με barcode και σήμανση, μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την ΓΓΠΣ για να αποστέλλουν δεδομένα ενώ οφείλουν να έχουν πλήκτρα Ανάληψη Έναντι και Πληρωμή Έναντι για την αυστηρή παρακολούθηση του περιεχομένου του συρταριού του Ταμείου.
   Ποιά είναι η διαφορά τους με τους φορολογικούς μηχανισμούς; Δεν εκδίδουν άλλου είδους παραστατικά (π.χ. τιμολόγια) και δεν είναι ευέλικτες στην αναβάθμισή τους. Θα πρέπει να σημειωθεί πως για μερικές υποστηρίζεται πως μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια σε θερμικό χαρτί. Πως θα είναι το τιμολόγιο αυτό σε ένα ή δύο χρόνια από την έκδοσή του είναι άλλο θέμα!
   Από τις πολλές συζητήσεις μας με στελέχη του ΥΠΟΙΚ έχουμε σχηματίσει την στιβαρή άποψη πως πάγια στρατηγική του Υπουργείου είναι η σταδιακή αντικατάστασή τους από τους Φορολογικούς Μηχανισμούς (και στη συνέχεια η απάλειψη όλων των επιτόπιων συσκευών με την άϋλη σήμανση). Αν έχετε αμφιβολίες για αυτό δώστε την απάντηση στο παρακάτω ερώτημα: Είναι λογική επιχειρηματική κίνηση η αγορά δύο μηχανημάτων (ενός για αποδείξεις και ενός για τα υπόλοιπα παραστατικά) ή η αγορά ενός μηχανήματος (που υποστηρίζει τα πάντα);
   Σημειώστε πως η αγορά μίας νέας ταμειακής μηχανής (προδιαγραφών 502+) μπορεί να φθάσει και τα 400 - 450 €. Αν προτίθεσθε να αγοράσετε ταμειακή μηχανή άμεσα, φροντίστε τουλάχιστον να είναι νέας γενιάς αλλιώς θα την ξαναπληρώσετε πολύ σύντομα (μην περιμένετε παρόμοια ενημέρωση ή προτροπή από τους πωλητές τους καθώς δική τους προτεραιότητα είναι να "ξεφορτωθούν" τις παλιές).

 • Πως μπορώ να ελέγξω αν η ταμειακή μου μηχανή είναι νέων προδιαγραφών;
  • Έχετε ουσιαστικά τρεις τρόπους να το ελέγξετε. Έναν άμεσο και δύο έμμεσους.
   Ο άμεσος τρόπος: Στο πίσω μέρος της ταμειακής σας υπάρχει ένα ασημένιο ταμπελάκι. Εκεί ανάμεσα στα άλλα αναγράφεται και ο αριθμός έγκρισης. Αν δεν είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 502 η ταμειακή σας είναι παλαιών προδιαγραφών.
   Ο πρώτος έμμεσος τρόπος: Η απόδειξη που εκτυπώνετε έχει barcode; Αν δεν έχει η ταμειακή σας είναι παλαιών προδιαγραφών.
   Ο δεύτερος έμμεσος τρόπος: Στις αποδείξεις σας αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της Ταμειακής (π.χ ΔΥΓ123). Αν περιέχει ελληνικά γράμματα και όχι λατινικά ή ταμειακή σας είναι παλαιών προδιαγραφών.
   Το κόστος για την αντικατάστασή της κυμαίνεται γύρω στα 400 ευρώ.

 • Τι είναι αυτή η ιστορία με την αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ;
  • Κατ' αρχήν δεν είναι τίποτα φοβερό που θα σας αλλάξει την καθημερινότητά σας. Αν το software που έχετε επιλέξει είναι καλό τότε θα φροντίσει ώστε ότι χρειάζεται να γίνει να μην σας επηρρεάσει στην δουλειά σας. Να γίνει δηλαδή χωρίς καν να το καταλάβετε όποιος και αν είναι ο τρόπος που έχετε "στήσει" την επιχείρησή σας.
   Τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει; Σε κάθε παραστατικό που εκδίδετε δημιουργείται μία γραμμή δεδομένων με το ΑΦΜ του πελάτη (αν υπάρχει), την Κάρτα Αποδείξεων του Πελάτη (αν διαθέτει κάποια), το νούμερο του παραστατικού, τον επίσημο κωδικό παραστατικού, την σειρά και τις αξίες του παραστατικού (καθαρές και ΦΠΑ) ανά κάθε συνετελεστή ΦΠΑ. Σε αυτήν προστίθενται και κάποια άλλα στοιχεία και αποστέλλεται άμεσα στην ΓΓΠΣ (οπότε θα πρέπει, οπωσδήποτε, να έχετε κάποια μέθοδο επικοινωνίας με τον server της ΓΓΠΣ).
   Ακόμη και αν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας για κάποια περίοδο (μικρή ή μεγάλη) οι γραμμές αυτές συγκεντρώνονται και αποστέλλονται μαζικά στην ΓΓΠΣ όταν αυτό αποκατασταθεί.
   Υ.Γ.: Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ. Αν δεν έχουν αξίες αποστέλλονται με μηδενικές αξίες.

 • Ποιός ο στόχος της αποστολής δεδομένων στην ΓΓΠΣ;
  • Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι γραμμές όλων των παραστατικών που έχουν εκδοθεί αποστέλλονται άμεσα στην ΓΓΠΣ. Αυτές θεωρητικά περιλαμβάνουν το σύνολο των εσόδων - πωλήσεων σας (αποδείξεις, τιμολόγια κ.ο.κ.) και συγκεντρώνονται στο ΑΦΜ σας.
   Παράλληλα από τους Προμηθευτές σας έχει συγκεντρωθεί στο ΑΦΜ σας το σύνολο των αγορών σας (που για αυτούς είναι οι Πωλήσεις τους).
   Το μηνιαίο κλάσμα Αγορές / Πωλήσεις αρχίζει πλέον να δημιουργείται και να συνδέεται με την δραστηριότητά σας.
   Έστω πως τον πρώτο μήνα κάνετε 1.000 ευρώ Αγορές και 1.500 ευρώ Πωλήσεις. Τον δεύτερο μήνα κάνετε πάλι 1.000 ευρώ αγορές αλλά 700 ευρώ πωλήσεις. Τον τρίτο μήνα κάνετε 1.000 ευρώ αγορές και 500 ευρώ πωλήσεις. Δεν είναι "κανονική" μία τέτοια συμπεριφορά και επομένως σύντομα ένας ελεγκτής θα σας κτυπήσει την πόρτα ψάχνοντας να βρει που πάνε αυτές οι Αγορές σας χωρίς να τις μετατρέπετε σε Πωλήσεις.
   Το ίδιο συμβαίνει και με την κατανομή των πωλήσεων ανά χρονικά διαστήματα. Αν ένα Σαββατοκύριακο κάνετε πωλήσεις 7.000 ευρώ (στο οποίο τυχαίνει να υπάρχει και παρουσία ελεγκτικού κλιμακίου στον τόπο σας) και τα υπόλοιπα πωλήσεις 500 ευρώ τότε πάλι θα δεχθείτε οχλήσεις από την κεντρική Διοίκηση.
   Με αυτό τον τρόπο οι έλεγχοι αλλάζουν μορφή και μετατρέπονται από επιτόπιοι σε απομακρυσμένους, από κατασταλτικοί σε προληπτικούς, από υποκειμενικοί σε αντικειμενικούς, από περιστασιακοί σε διαρκείς και από γενικοί σε στοχευμένους. Κατά πόσο θα αποδειχθούν και αποτελεσματικοί αυτό θα το δείξει το μέλλον.
   Κοντά σε αυτό τον γενικό στόχο της ΓΓΠΣ και του ΥΠΟΙΚ έχουν βρει θέση και άλλοι όπως: η αυτόματη εκκαθάριση του ΦΠΑ που θα συνδυασθεί με την κατάργηση των περιοδικών δηλώσεων, ο έλεγχος της υπερβολικής και προκλητικής κατανάλωσης (θυμηθείτε πως στην γραμμή υπάρχει και το ΑΦΜ του πελάτη) κ.α.
   Η αλυσίδα "Πωλήσεις" - "Πωλήσεις Προμηθευτών" - "Πωλήσεις Προμηθευτών των Προμηθευτών" κ.ο.κ. καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παράκαμψη του συστήματος με την συνηθισμένη τακτική της συνεννόησης ανάμεσα σε δύο κρίκους της.

 • Πότε θα ξεκινήσει η αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ (Τελευταίες Πληροφορίες);
  • Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες η διασύνδεση των ταμειακών θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
   Οι προδιαγραφές έχουν οριστικοποιηθεί και η απόφαση έχει ήδη καθαρογραφεί. Η έναρξη της εφαρμογής του μέτρου θα ξεκινήσει από τα λεγόμενα "κοσμοπολίτικα" νησιά και από τις επιχειρήσεις εστίασης.
   Σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπως και κατηγορίες δραστηριοτήτων.
   Υ.Γ: Οι υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ είναι ήδη έτοιμες για την διασύνδεση ωστόσο το μέτρο δεν θα ξεκινήσει πριν από τις εκλογές για να μην θεωρηθεί ως "προεκλογική φούσκα".

 • Με τις τόσες αλλαγές του Υπουργείου κινδυνεύουμε είτε να γίνουμε όλοι λογιστές είτε να προσλάβουμε έναν λογιστή για Ταμία. Δεν είναι έτσι;
  • Αυτή είναι η συνηθέστερη αντίδραση που συναντάμε όταν ενημερώνουμε μελλοντικούς πελάτες μας. Στην προηγούμενη παράγραφο σας αποκαλύψαμε τον στόχο της Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών για πάταξη της φοροδιαφυγής. Όταν αναφερόμαστε σε Διοίκηση δεν μιλάμε για πολιτική διοίκηση καθώς ο στόχος παραμένει ο ίδιος ανεξάρτητα από το ποιός διαχειρίζεται την εξουσία. Όσα επίκεινται έχουν περιγραφεί αναλυτικά από το 2012 και σταδιακά εκτελούνται (η αλήθεια είναι με όχι ταχείς ρυθμούς).
   Όταν για παράδειγμα αναφερθήκαμε στην απαγόρευση έκδοσης χειρόγραφων αθεώρητων παραστατικών κάτι που μπορεί να θεωρήσατε υπερβολικό είχαμε ήδη στο μυαλό μας αυτό τον στόχο. Πως νομίζετε θα εξυπηρετείτο αν κυκλοφορούσαν αριστερά και δεξιά χειρόγραφα παραστατικά; Οι μισές και πλέον πωλήσεις ή αγορές σας δεν θα μπορούσαν να καταλήξουν στην ΓΓΠΣ.
   Τι θα έκανε η τελευταία (στην πραγματικότητα το έχει ήδη κάνει); Θα σας έβαζε να τις περνάτε με το χέρι μία προς μία κάνοντας τα "στραβά μάτια" ακόμα και αν απαγορευόταν η έκδοση χειρόγραφων παραστατικών.
   Επομένως ότι αποφασίζεται και δημοσιεύεται να γνωρίζετε πως έχει κατεύθυνση και αυτή πλησιάζει στο τέρμα της. Για αυτό τον λόγο περιορίζονται κάθε τόσο και σταδιακά οι απαλλαγές από την έκδοση σημασμένων παραστατικών, για αυτό επιβάλλεται τελικά η σήμανση όλων ανεξαιρέτως των παραστατικών. Απαλλαγές θα έχουν μόνοι όσοι αναγκαστικά και αποκλειστικά χρησιμοποιούν τις τράπεζες για τις συναλλαγές τους. O τραπεζικός τομέας αποτελεί δεύτερη πηγή στοιχείων για την ΓΓΠΣ και μέσο αντιπαραβολής.
   Αν νομίζετε πως υπερβάλλουμε και τα πράγματα θα αργήσουν να αλλάξουν ρίξτε μία ματιά στην διεύθυνση https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php και είμαστε σίγουροι πως θα διαμορφώσετε νέα οπτική.
   Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης που δεν αντέχουν σε καμία κριτική. Όσο η πορεία προς τον τελικό στόχο καθυστερεί (εξαιτίας αντιδράσεων οργανωμένων ομάδων ή και μονάδων) τέτοιου είδους φαινόμενα θα συμβαίνουν.

 • Εγώ έχω περάσει από τόσους ελέγχους και κανείς τους δεν μου βρήκε τίποτα επιλήψιμο από όσα αναφέρετε παραπάνω. Μήπως δεν ξέρετε τι λέτε;
  • Δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέμε. ΜΕΧΡΙ ΣΤΓΜΗΣ καταφέρατε να περάσετε όλους τους ελέγχους. Είστε σίγουροι ότι αυτό θα συμβεί και αύριο; Και αν οι έλεγχοι αλλάξουν μορφή (που είναι γνωστό πως αλλάζουν); Αν δεν περιορίζονται στο να κάθονται σε μία γωνιά και να μετρούν πόσες αποδείξεις δεν κόψατε; Αν μπροστά σας βρειτε δύο 30άρηδες που θα μπούν σε 10 δευτερόλεπτα στην Βάση Δεδομένων του υπολογιστή σας, τρέξουν δύο - τρεις αναζητήσεις και σε 5 λεπτά σας ανακοινώσουν ένα πρόστιμο που θα κουραστείτε να μετράτε μηδενικά;
   Δεν υποστηρίζουμε πως αυτό θα συμβεί σίγουρα αλλά αυξάνονται οι πιθανότητες να συμβεί. Αναφέραμε και προηγουμένως τον στόχο του Υπουργείου για αλλαγή της μορφής των ελέγχων που αυτή την στιγμή εξαρτώνται από την γνώση ή μη, την ανέχεια ή την αυστηρότητα, την καταννόηση ή την αυθαιρεσία των ελεγκτών και περιορίζονται από τον "φτωχό" αριθμό των ελεγκτικών κλιμακίων. Οι αντικειμενικοί, προληπτικοί, στοχευμένοι, διαρκείς και απομακρυσμένοι έλεγχοι είναι προ των πυλών.

 • Μπορείτε να μου δώσετε ένα δείγμα πρωτοτύπου της μορφής της νέας Απόδειξης Λιανικής;
  • Δείγμα του βλέπετε παραπάνω. Δώστε προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία του:
   Στην αρχή και στο τέλος του προστίθενται οι φράσεις "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΑΡΞΗ" ΚΑΙ "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΗΞΗ" (αντικαθιστώντας τα παλαιά ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΑΡΞΗ και ΛΗΞΗ)
   Επιτρέπεται η εκτύπωση Λογοτύπου στην αρχή και η προσθήκη μηνύματος στο τέλος (π.χ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ).
   Επιπλέον μηνύματα μπορούν να εισαχθούν στο τέλος με την προϋπόθεση της αναγραφής ανά 5 γραμμές της φράσης "ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" (αντικαθιστά το "τρομακτικό" ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ)
   Αναγράφονται τα στοιχεία του εκδότη (αυθεντικότητα προέλευσης)
   Αναγράφεται ο μοναδικός αύξων αριθμός του παραστατικού και ο επίσημος τίτλος του
   Αναγράφεται η περιγραφή του ΦΗΜ (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός) για να διακρίνεται σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός στο κατάστημα
   Αναγράφεται ο Χειριστής
   Αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία της έκδοσης
   Αναγράφεται η Κάρτα Αποδείξεων του Πελάτη (εάν είναι διαθέσιμη)
   Αναγράφονται τα είδη όσο πιο αναλυτικά και ξεκάθαρα γίνεται (ποσότητες, περιγραφές, τιμές μονάδας, εκπτώσεις, σύνολο, συντελεστής ΦΠΑ)
   Αναγράφεται η συνολική αξία του παραστατικού
   Αναγράφονται όλοι οι συναλλακτικοί τρόποι (κινήσεις) που χρησιμοποιήθηκαν για να εξοφληθεί το παραστατικό (μετρητπά, κάρτες, ρέστα κ.ο.κ.)
   Αναγράφεται ο ημερήσιος αριθμός εσόδου - σήμανσης
   Αναγράφεται ο προοδευτικός αριθμός εσόδου - σήμανσης
   Αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού (στην εικόνα είναι μασκαρισμένος)
   Αναγράφεται η συμβολοσειρά της σήμανσης (ακεραιότητα περιεχομένου)
   Ενσωματώνεται barcode (γραμμωτός κώδικας)

   Δύο σημεία χρήζουν πιο αναλυτικής εξήγησης. Για τις κινήσεις ταμείου που έγιναν για την εξόφληση του παραστατικού: το ΥΠΟΙΚ θεωρεί πως με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να ελέγχεται αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο του συσρταριού του Ταμείου με την υποχρέωση καταγραφής κινήσεων ακόμη και μικροποσών από ή σε αυτό (ξεχάστε πια το βάζω το χέρι στο ταμείο και παίρνω 5 ευρώ για καφέ χωρίς να το καταγράψετε).
   Όσο για το barcode είναι το πιο άχρηστο στοιχείο της Απόδειξης καθώς σε αυτό απλά επαναλαμβάνονται εκτυπώσιμα στοιχεία. Είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της εμμονής του πρώην γ.γ. Εσόδων και νυν βουλευτή του Ποταμιού κ. Θεοχάρη για την προσθήκη ενός "προηγμένου στοιχείου" στο σώμα της απόδειξης. Αυτό και τίποτα άλλο. Εξαιτίας αυτού δεν δόθηκαν και συγκεκριμένες προδιαγραφές για την δημιουργία του με αποτέλεσμα ο κάθε κατασκευαστής ταμειακής μηχανής να ακολουθήσει τον δικό του (και συχνά εσφαλμένο) δρόμο.

   Υ.Γ.: Ακριβώς την ίδια μορφή θα πρέπει να έχει το παραστατικό είτε εκδίδεται από ταμειακή μηχανή είτε από φορολογικό μηχανισμό.

 • Μία Απόδειξη Λιανικής Πώλησης είναι απλά ένα φορολογικό παραστατικό ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλιώς;
  • Οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα παραστατικό Απόδειξης Λιανικής Πώλησης είναι εξαιρετικά πλούσιες και ένα έμπειρο μάτι μπορεί να καταλήξει σε πολλά συμπεράσματα για την εικόνα της επιχείρησης του εκδότη του. Το παρακάτω παράδειγμα θα σας κάνει να βλέπετε αυτά τα "χαρτάκια" με άλλη οπτική από εδώ και στο εξής (εάν δεν είστε έτοιμος/η να το κάνετε μην προχωρήσετε στην ανάγνωση των παρακάτω γραμμών).
   Έστω πως έχουμε μπροστά μας μία Απόδειξη Λιανικής με αριθμό 1.000. Ο αριθμός των προοδευτικών σημάνσεων είναι έστω 1.500. Συμπέρασμα πρώτο: Ή επιχείρηση εκδίδει και άλλα παραστατικά εκτός από Αποδείξεις Λιανικής.
   Μας λείπουν 500 σημάνσεις και αυτές θα πρέπει να προέρχονται από άλλου είδους παραστατικά (των τιμολογίων συμπεριλαμβανομένων). Έστω πως τα τιμολόγια είναι 250. Συμπέρασμα δεύτερο: Η επιχείρηση σημαίνει σε κάθε έκδοση τιμολογίου και το αντίγραφό του ή αναζητούμε επιπλέον 250 παραστατικά άλλου είδους.
   Έστω πως ο ημερήσιος αριθμός εσόδου είναι 30 και ο φορολογικός μηχανισμός (ή η ταμειακή) έστω πως λειτουργεί στην επιχείρηση 200 ημέρες. Συμπέρασμα τρίτο: Η επιχείρηση κόβει περίπου 5 Αποδείξεις την ημέρα και σημαίνει 7-8 παραστατικά.
   Ο σημερινός ωστόσο ημερήσιος αριθμός εσόδου είναι ήδη στο 30. Συμπέρασμα τέταρτο: Η εικόνα της επιχείρησης δεν είναι κανονική σήμερα (απαιτείται έλεγχος και σύγκριση με το ανάλογο μέγεθος των προηγούμενων ημερών ή/και εβδομάδων).
   Η ώρα της Απόδειξης είναι 10:10 και ή ώρα της σήμανσης πριν από δύο λεπτά (έστω 11:05). Συμπέρασμα πέμπτο: Η επιχείρηση πιθανώς διαθέτει παράνομο σύστημα μετατροπής αποδείξεων από μη γνήσιες σε νόμιμες. Όπως και να έχει η έκδοση του παραστατικού δεν είναι σύννομη.

   Η λίστα αυτή μπορεί να πάει πολύ μακριά ...

 • Έχω προσπάθήσει να δημιουργήσω σωστή κωδικοποίηση των ειδών μου που κατέληξε σε αποτυχία. Γιατί δεν το κατάφερα;
  • Κατ' αρχήν μην αισθάνεστε άσχημα καθώς δεν είστε ο μόνος/η. Η κωδικοποίηση των ειδών είναι μία διαρκής διαδικασία. Σαν τέτοια εκτυλίσσεται σε διαφορετικές περιόδους λειτουργίας και ωριμότητας της επιχείρησής σας. Επειδή η τελευταία είναι ένας "ζωντανός" οργανισμός εμφανίζει διαρκώς νέες ανάγκες που δεν καλύπτονται, ίσως, από τις αρχικές προδιαγραφές που είχατε θέσει. Αποτέλεσμα είναι να μην μπορείτε να τις ικανοποιήσετε και συνήθως να εγκαταλείψετε την προσπάθεια.
   Τι είναι, όμως, ουσιαστικά οι κωδικοί των ειδών και οι μορφές τους; Μέσα και τρόποι για να αναζητώνται και να εμφανίζονται αποτελέσματα όταν τα χρειαζόμαστε: μία σύντομη απεικόνιση - περιγραφή του είδους σύμφωνα με κάποιους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί στην επιστήμη της αρχειοθέτησης - κωδικοποίησης (ναι υπάρχει τέατοια επιστήμη) ονομάζονται όψεις. Αναφέρονται στον τρόπο που εξετάζουμε ένα αντικείμενο, το πρίσμα μέσα από το οποίο το βλέπουμε.
   Έχετε μπροστά σας ένα προϊόν, έστω ένα ρούχο. Είναι ανδρικό ή γυναικείο (πρώτη όψη); Καλοκαιρινό ή χειμωνιάτικο (δεύτερη όψη); Casual ή επίσημο (τρίτη όψη); Τέτοιου είδους ερωτήματα - όψεις υπάρχουν εκατοντάδες (π.χ. σχεδιαστής, υλικό κατασκευής, με τσέπες ή όχι, μακρυμάνικο - κοντομάντικο - αμάνικο, προμηθευτής κ.ο.κ.).
   Το να συμπεριλάβει κανείς όλες τις πιθανές και διαθέσιμες όψεις σε ένα είδος και μάλιστα με την μορφή κωδικού είναι πρακτικά αδύνατο. Εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να τις περιορίσει στις απολύτως απαραίτητες και στη συνέχεια στο Αρχείο των Ειδών του να συμπληρώσει ότι επιπλέον χρειάζεται σε πρόσθετα πεδία που θα χρησιμοποιούνται και ως κριτήρια αναζήτησης.
   Η ενασχόληση με την μορφή των κωδικών είναι μία αναχρονιστική πρακτική που έρχεται από παλαιότερες εποχές όπου οι υπολογιστές ήσαν άγνωστο είδος. Η εξάπλωση δε της χρήσης των barcodes στην Λιανική έχει απλοποιήσει κατά πολύ τα πράγματα. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα Barcode και αν το είδος δεν το έχει απλά δημιουργήστε το εσείς. Αν το software που διαθέτετε είναι καλό τότε θα λύσει το πρόβλημα δίχως δυσκολία.

 • Έχω προσπαθήσει να δημιουργήσω μία σωστή περιγραφή για τα είδη μου. Γιατί δεν το κατάφερα;
  • Μην σκέφτεστε με όρους σωστού ή λάθους. "Σωστή" είναι μία περιγραφή που ικανοποιεί τις ανάγκες σας. Η απάντησή μας είναι σχεδόν η ίδια με αυτήν της προηγούμενης ερώτησης. Όλα είναι θέμα όψης κάτω από την οποία εξετάζετε κάθε είδος. Η περιγραφή ενός είδους αποτελεί το σύνολο των επιλεγμένων όψεων και χρησιμοποιείται κυρίως για ελεύθερες αναζητήσεις (τύπου Google) στο Αρχείο των Ειδών. Αυτή η αναλυτική περιγραφή θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία σύντομη η οποία θα εμφανίζεται στις Εκτυπώσεις ή τα Παραστατικά σας. Και πάλι μην δίνετε ιδιαίτερη σημασία στην μορφή της περιγραφής. Ο χαρακτήρας της είναι καθαρά βοηθητικός.

 • Τα μεγέθη και τα χρώματα των ειδών έχουν αποδειχθεί μεγάλος πονοκέφαλος και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των συστημάτων Εντατικής Λιανικής. Γιατί;
  • Σε όλες τις επαφές μας με καταστηματάρχες διακρίνουμε τρόμο στο βλέμμα όταν αναφερόμαστε σε χρώματα και μεγέθη. Η αντίδραση αυτή πιθανώς οφείλεται σε τραυματικές εμπειρίες από την διαχείριση άλλων προγραμμάτων εντατικής λιανικής. Ποιό είναι το σφάλμα σχεδιασμού που συνήθως γίνεται; Πριν το περιγράψουμε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η διαχείριση χρωμάτων και μεγεθών ως μηχανογραφικό πρόβλημα είναι λυμένο εδώ και πολύ καιρό. Η λύση αυτή, όμως, έχει κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις που αν δεν τηρηθούν οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα.
   Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχει αποφασισθεί με σαφήνεια αν η τήρηση του Αρχείου των ειδών θα είναι ανεξάρτητη ή θα εξαρτάται απόλυτα από εκείνη που τηρούν οι Προμηθευτές. Αν για παράδειγμα ο Προμηθευτής για κάθε χρώμα και μέγεθος ανοίγει νέο κωδικό τότε αν είσαι ανεξάρτητος θα πρέπει να βρεις τρόπο να συνεννοηθείς μαζί του όταν παραγγέλνεις τα είδη σου διαφορετικά θα πρέπει να ανοίγεις και εσύ νέο κωδικό όπως αυτός. Οποιαδήποτε απόφαση είναι αποδεκτή γνωρίζοντας εξαρχής τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά της. Ο σοβαρότερος κίνδυνος και ειδικά όταν εξαρτάσαι από τους Προμηθευτές είναι να τους αλλάζεις συχνά και να τους "κυνηγάς" στην κωδικοποίησή τους.
   Η δική μας η πρόταση είναι η απόφαση που θα πάρετε να μην εξαρτάται από την κωδικοποίηση των Προμηθευτών. Με λίγη δουλειά παραπάνω μπορείτε να λύσετε μία και καλή το πρόβλημα της συνεννόησης μαζί τους ανεξάρτητα με το ποιον έχετε απέναντί σας και πως αυτός διαχειρίζεται την επιχείρησή του.
   Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να ορίσετε τις ανάγκες που θέλετε να καλύψετε τηρώντας χρώματα και μεγέθη. Τα θέλετε για παρακολούθηση αποθεμάτων, για διευκόλυνση και στόχευση των πωλήσεων, για αναλυτικές αναφορές; Μόλις αυτό γίνει ο δρόμος είναι πλέον ανοικτός.
   Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό πως δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί μία και ενιαία λύση για την παρακολούθηση των διαστάσεων των ειδών (έτσι αποκαλούνται τα χρώματα και τα μεγέθη) αλλά μερικές επιμέρους λύσεις που ενώνονται κατά περίπτωση ικανοποιώντας τις ανάγκες σας.
   Εδώ εντοπίζεται και το λάθος αρκετών πακέτων Εντατικής Λιανικής. Περιέχουν στον σχεδιασμό τους μία και ενιαία λύση που σπάνια εξυπηρετεί το μεγάλο μέρος των υφισταμένων αναγκών. Αν προστεθεί σε αυτό η βιασύνη που συνήθως επιδεικνύεται στην παροχή λύσης τότε εύκολα καταλήγει κανείς σε ένα αρχείο ειδών στο οποίο ανοίγοντας την καρτέλα του κάθε είδους ανακαλύπτεις για ένα στηθόδεσμο 256 χρωματικές διαθέσιμες επιλογές και δεκάδες μεγέθη μεταξύ των οποίων και βραζιλιάνικα μεγέθη υποδημάτων (όλα αυτά αντιστοιχισμένα ένα προς ένα μεταξύ τους).

 • Τι είναι η διαχείριση Σετ;
  • Η διαχείριση Σετ είναι μία πολύτιμη λειτουργικότητα που περιλαμβάνεται σε αρκετά πακέτα εντατικής λιανικής και δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται. Για να την περιγράψουμε θα δανειστούμε έννοιες από μία τέχνη: τη μαγειρική. Έστω πως θέλουμε να φτιάξουμε μία χωριάτικη σαλάτα. Η συνταγή λέει να χρησιμοποιήσουμε 200 γραμμάρια φέτα, δύο τομάτες, μισή πιπεριά, μισό αγγούρι κ.ο.κ. Όταν ετοιμάσουμε την σαλάτα μας έχουμε δημιουργήσει ένα νέο είδος και μάλιστα σύνθετο (σετ) που αποτελείται από τα συστατικά που προαναφέραμε και στις συγκεκριμένες αναλογίες.
   Η λίστα αυτών των συστατικών και οι αναλογίες τους αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως Bill of materials. Ότι περιγράψαμε έχει εφαρμογή σε κάθε είδους εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα από την πιο απλή έως την πιο σύνθετη.
   Το νέο σύνθετο είδος που δημιουργήθηκε (η χωριάτικη σαλάτα) έχει πλέον την δική του υπόσταση. Αν σας ρωτήσουν τι φάγατε το μεσημέρι δεν αραδιάζετε όλα τα περιεχόμενά της αλλά λέτε απλά μία χωριάτικη σαλάτα. Αν μετρούσατε το κόστος της θα μπορούσατε να αθροίσετε το κόστος των συστατικών της. Αν την πουλούσατε θα μπορούσατε να το κάνετε σε μεγαλύτερη τιμή από το άθροισμα της τρέχουσας τιμής των συστατικών της.
   Αυτή είναι λοιπόν μία μορφή σύνθετου είδους (σετ) που έχει δική του υπόσταση, κόστος και υπεραξία. Το συγκεκριμένο είδος μετά την δημιουργία του δεν μπορεί να διαχωρισθεί στα συστατικά του.
   Σύνθετα είδη μπορούν να δημιουργηθούν και με διαφορετικούς τρόπους και να μην έχουν υλική υπόσταση. Αποφασίζετε σε ένα μαγαζί με ρούχα να πωλήσετε μία φούστα και μία μπλούζα που πωλούνται ξεχωριστά στα 70 ευρώ, σαν σύνολο με τιμή 50 ευρώ. Ήδη δημιουργήσατε ένα εικονικό σύνθετο είδος (Σύνολο φούστα μπλούζα). Όταν "πακετάρετε" είδη σαν προσφορά δουλεύετε ουσιαστικά με Σετ. Αυτό το Σετ, όμως, μπορεί να διαχωρισθεί στα συστατικά του και συνήθως (για λόγους μάρκετινγκ) έχει χαμηλότερη τιμή πώλησης από το άθροισμα των τιμών των συστατικών του.
   Αυτό που γίνεται μεμονωμένα κατά την πώληση μπορεί να προετοιμασθεί και να οργανωθεί εκ των προτέρων. Τα νέα είδη μπορούν να έχουν νέο barcode, διαφορετική τιμολογιακή πολιτική και να κινούνται στις Αποθήκες όπως τα υπόλοιπα απλά είδη. Μπορούν δε να δημιουργούνται ή να διαχωρίζονται στα συστατικά τους ανά πάσα στιγμή αυτό είναι επιθυμητό κάτι που προσδίδει ελευθερία και ευελιξία στον ιδιοκτήτη μίας επιχείρησης και διευκολύνει την καθημερινή του δουλειά.

 • Υπάρχουν και άλλα tips ή μυστικά που μπορείτε να μοιραστείτε;
  • Πάμπολλα αλλά δεν είναι κατάλληλος ο χώρος για να τα μοιραστούμε. Όσα αναφέραμε παραπάνω είναι απλώς μία πρόγευση από όσα γνωρίζουμε και από όσα μπορούμε να σας μεταφέρουμε.
   Από κοντά θα μας πείτε (ή θα δούμε) τι κάνετε και θα σας σημειώσουμε από τι κινδυνεύετε. Δεν θα μείνουμε, ωστόσο, εκεί καθώς θα σας προτείνουμε και λύσεις στα μέτρα σας.

 • Γιατί να σας επιλέξω;
  • Από όσα διαβάσατε παραπάνω θα καταλάβατε πως ψάχνουμε εξαντλητικά όλα τα θέματα προσφέροντας ταυτόχρονα και απαντήσεις - λύσεις. Έτσι λειτουργούμε και στον σχεδιασμό των προϊόντων μας. Τα τελευταία είναι ουσιαστικά, καλοδουλεμένα και στιβαρά. Δεν θα σκεφτόμασταν καν να εμφανίσουμε προϊόν στην αγορά που μοιάζει ή έστω είναι λίγο καλύτερο από άλλα παρόμοια. Αν ανταγωνίζεσαι εταιρείες με 5.000+ εγκαταστάσεις δεν κάνεις εκπτώσεις στην ποιότητα. Τα προϊόντα μας είναι τόσο πλούσια και άρτια που δεν συγκρίνονται καν με ότι κυκλοφορεί στην ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά. Η τελευταία, άλλωστε, είναι και ο στόχος μας. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους περιορισμού της προσφοράς γνωριμίας που κάνουμε στις 50 αυστηρά εγκαταστάσεις. Θα είστε εσείς ένας/μία από αυτούς τους τυχερούς; Μακάρι. Αν πάλι δεν είστε ελπίζουμε να μην σας κάναμε να σπαταλήσετε τον πολύτιμο χρόνο σας.

 • Ποιά είναι η διαδικασία εγκατάστασης του Retail Shop Management;
  • Κατ' αρχήν και σε μία συνάντηση σας παρουσιάζουμε το software πριν ακόμα αποφασίσετε αν θα το αγοράσετε. Σε αυτήν βλέπετε με ακρίβεια τι θα εγκατασταθεί στην επιχείρησή σας και τι απαιτείται για αυτό. Σε αυτήν την συνάντηση ακούμε, επίσης, και τα προβλήματά σας και σας προτείνουμε, αν αυτό είναι εφικτό, λύσεις. Η συνάντηση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η συνεργασία μας.
   Στη συνέχεια σας παραδίδουμε, εφόσον αποφασίσετε ότι κάνουμε για εσάς, μία λίστα με στοιχεία που θα θέλαμε να έχουμε σε ψηφιακή μορφή όπως αρχείο ειδών, τιμές, πελάτες, προμηθευτές κ.ο.κ. Μας τα ετοιμάζετε και μας τα στέλνετε. Εάν δεν έχετε κάποια από αυτά (π.χ. ψηφιοποιημένο αρχείο ειδών) τότε σας το συμπληρώνουμε εμείς από δικές μας πηγές.
   Από την στιγμή που θα μας παραδοθούν τα στοιχεία χρειαζόμαστε 5 εργάσιμες ημέρες για να δημιουργήσουμε την εταιρεία σας καθώς και την εταιρεία στην οποία θα εκπαιδευτείτε.
   Ενδιαμέσως θα πρέπει να προμηθευτείτε και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις ανάγκες σας εάν δεν έχετε διαθέσιμο.
   Η κύρια συνεργασία μας ξεκινάει με την εγκατάσταση της εφαρμογής στον εξοπλισμό που υπάρχει στην επιχείρησή σας. Αυτό γίνεται την πρώτη ημέρα (διαρκεί περίπου τρεις ώρες) και ακολουθείται από την εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής (πωλήσεις, αρχείο ειδών, αγορές, αποθήκες κ.ο.κ.)
   Το βράδυ της ίδιας ημέρας απογράφουμε την επιχείρησή σας. Αν αυτό είναι δύσκολο τότε εισάγουμε μία απογραφή με τυχαίες ποσότητες (π.χ 999 τεμάχια) και όταν είστε έτοιμοι εισάγουμε την κανονική απογραφή (σταδιακά ή συνολικά) σε μεταγενέστερο χρόνο.
   Την επόμενη ημέρα ξεκινάμε μαζί την λειτουργία της εφαρμογής εκπαιδεύοντας σας ταυτόχρονα στην χρήση της με περιπτώσεις που θα εμφανισθούν κατά την διάρκεια της εξυπηρέτησης.
   Μένουμε μαζί σας όλη την ημέρα και κλείνουμε μαζί το Ταμείο.
   Το ίδιο γίνεται και την τρίτη ημέρα. Η εμπειρία από τις εγκαταστάσεις που ήδη έχουμε έχει δείξει πως η τρίτη ημέρα χρησιμοποιείται περισσότερο για να γνωριστούμε σε προσωπικό επίπεδο παρά για να λύσουμε τυχόν προβλήματα.
   Φεύγοντας στο τέλος της τρίτης ημέρας σας έχουμε εγκαταστήσει σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης έτσι ώστε όποτε μας χρειαστείτε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε άμεση βοήθεια. Το ίδιο είναι έτοιμοι να πράξουν και αρκετοί τεχνικοί και συνεργάτες μας αν απαιτηθεί επιτόπια παρουσία μας.
   Το πλούσιο και αναλυτικό manual της εφαρμογής, και τα videos που περιέχονται στο site μας με αναλυτικές οδηγίες για το τι μπορείτε να κάνετε σε κάθε οθόνη της εφαρμογής θα σας βοηθήσουν στην γρήγορη εκμάθηση όλων των λειτουργιών.
   Στην διάρκεια αυτών των τριών ημερών θα περάσετε από "σκαμπανεβάσματα" που προκαλούνται κυρίως από την διαφορά της σουίτας εμφανισιακά και λειτουργικά με ότι έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε και με ότι κυκλοφορεί στην αγορά. Εκείνο που έχουμε να σας πούμε είναι πως από την μέση της δεύτερης ημέρας (τουλάχιστον από την εμπειρία μας από τις μέχρι τώρα εγκαταστάσεις μας) θα καταλάβετε ότι πλέον δεν θα μπορείτε και δεν θα θέλετε να χειρισθείτε κανένα άλλο πρόγραμμα της αγοράς.
   Υ.Γ.: Θα ήμασταν ευγνώμονες αν μπορούσατε να μας διαθέσετε έναν αξιοπρεπή χώρο κατά την διάρκεια αυτών των τριών ημερών για την εκτέλεση της εργασίας μας (αν και έχουμε εργαστεί και σε σκαλάκια έξω από επιχειρήσεις καλό θα είναι να μην το επαναλάβουμε). Αν, μάλιστα, σκοπεύετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε περισσότερες της μίας θέσης εργασίας τόσο καλύτερο για εμάς γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε το όποιο fine tuning απαιτηθεί χωρίς να διακόπτουμε την καθημερινή εξυπηρέτηση.Τι είναι το Retail Shop Management (SM)


Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο εντατικής λιανικής και διαχείρισης που απευθύνεται σε εμπορικά καταστήματα κάθε είδους.

Είναι ιδανικό για καταστήματα ενδυμάτων, παιχνιδιών, υποδημάτων, οικιακών ειδών, τουριστικών ειδών, κοσμημάτων, βιβλιοπωλεία κ.α.

Οι πλούσιες δυνατότητες παραμετροποίησής του και η πρακτική διαχείριση των διαστάσεων των ειδών (χρώματα, μεγέθη κ.ο.κ.) αλλά και οι πολλαπλές ομαδοποιήσεις (υλικά, σεζόν, κατασκευαστής, σχεδιαστής, συγγραφέας, εκδοτικός οίκος κ.ο.κ.) διευκολύνουν τον χρήστη του στην καθημερινή του δουλειά.

Με ταμειακή μηχανή μίας και μόνο οθόνης με πολλαπλή λειτουργικότητα και άμεση πληροφόρηση διευκολύνει την άμεση εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού πελατών σε ελάχιστο χρόνο.

Υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την γενική στρατηγική του σχεδιασμού της σουίτας M-Suite που δεν είναι άλλη από την οπτική υποβοήθηση του χρήστη στην εκτέλεση ακόμα και των πιο πολύπλοκων εργασιών που ούτως ή άλλως έχουν απλοποιηθεί και γίνονται με το απλό πάτημα δύο ή τριών πλήκτρων.

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του πακέτου το κάνουν να ξεχωρίζει σε κάθε σύγκριση με ανάλογα προϊόντα που κυκλοφορούν είτε στην εγχώρια αγορά είτε αλλού. Τα χαρακτηριστικά αυτά και η χαμηλή τιμή διάθεσης που τα συνοδεύει καθιστούν το Retail Shop Management το απόλυτο και προσιτό εργαλείο στα χέρια ενός ιδιοκτήτη εμπορικού καταστήματος.Μοναδικά χαρακτηριστικά Retail Shop Management (SM)


Γενικά χαρακτηριστικά


Απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης

Απλοποίηση πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών

Πολύγλωσσο User Interface

Πολυεταιρική εφαρμογή

Ακολουθεί όλους τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας

Εύκολη και φιλική χρήση ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν εμπειρία στην χρήση υπολογιστών

Διασύνδεση και ανταλλαγή αρχείων με όλα τα γνωστά λογιστικά πακέτα της αγοράς και σε οποιοδήποτε format

Ικανό να λειτουργεί είτε με Back Office σύστημα είτε χωρίς αυτό

Τοπική λειτουργία χωρίς προβλήματα σύνδεσης στο Internet και με απόλυτη προστασία των δεδομένων σας

Άμεση διασύνδεση με τα υπόλοιπα modules της σουίταςΚύριοι τομείς κάλυψης


ΑΓΟΡΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ


ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ


ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


ΔΑΠΑΝΕΣ


ΕΙΔΗ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ


ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ


ΠΕΛΑΤΕΣ


ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΠΩΛΗΣΕΙΣ


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ


ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ


ΤΑΜΕΙΟ


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ


KPI DASHBOARDΑπαιτήσεις σε εξοπλισμό


Οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό είναι ελάχιστες καθώς το πακέτο συνεργάζεται με όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και εκτυπωτές. Εγκαθίσταται σε οποιονδήποτε υπολογιστή με λειτουργικό Windows (7+) και οθόνη με ανάλυση τουλάχιστον 1024 Χ 768 pixels.

Η προτεινόμενη σύνθεση σε εξοπλισμό είναι η παρακάτω:

Φορολογικός μηχανισμός
Θερμικός Εκτυπωτής ή/και Εκτυπωτής Laser A4
PC με Windows 7+
Οθόνη Αφής (ή απλή οθόνη)
Barcode Scanner (προαιρετικά)

Ενδεικτικό κόστος:

Οθόνη Αφής 19 ιντσών: 240 ευρώ (τιμές εδώ)
Mini PC : 300 ευρώ (τιμές εδώ)
Barcode Scanner : 220 ευρώ (τιμές εδώ)
Θερμικός Εκτυπωτής * : 220 ευρώ (τιμές εδώ)
Εκτυπωτής Laser A4: 90 ευρώ (τιμές εδώ)
Φορολογικός Μηχανισμός: 400 ευρώ (τιμές εδώ)

* Συστήνεται εκτυπωτής Epson TM-T70II (για τις δυνατότητες και την αξιοπιστία του)

Το παραπάνω κόστος που φθάνει περίπου τα 1.500 ευρώ αφορά σε μόνο μία θέση εργασίας, ΔΕΝ καλύπτεται από την KMS Solutions LTD και είναι ρεαλιστικό αν δεν υπάρχει ήδη διαθέσιμος εξοπλισμός και πρέπει να αγορασθεί εξ αρχής.

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλες λύσεις όπως τα compact ταμειακά συστήματα (τα συστήματα POS) με οθόνες, συνήθως, 15 ιντσών και με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 και ξεπερνούν τα 2.700 ευρώ με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τέτοιου είδους συστημάτων.Δείγματα οθονών του πακέτου

(Πατήστε τα εικονίδια για εμφάνιση)


 • sm00
 • sm01
 • sm02
 • sm03
 • sm04
 • sm05
 • sm06
 • sm07
 • sm08
 • sm09
 • sm10
 • sm11
 • sm12
 • sm13
 • sm14
 • sm15
 • sm16
 • sm17
 • sm18
 • sm19
 • sm20
 • sm21
 • sm22
 • sm23
 • sm24
 • sm25
 • sm26
 • sm27
 • sm28
 • sm29
 • sm30
 • sm31
 • sm32
 • sm33

Έδρα
2A Patriarh Evtimiy Blvd., ground fl
Sofia 1142, Sredets District
Bulgaria

KMS Solutions LTD
All Rights reserved


Επικοινωνία
ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
84600 ΜΥΚΟΝΟΣ
Τηλ: 6943793757