Μηχανογραφική ΥποστήριξηH KMS Solutions LTD είναι ένα εξειδικευμένο software house και σαν τέτοιο παρέχει αποκλειστικά υποστήριξη σε θέματα που έχουν να κάνουν με software και όχι με hardware ή τεχνικές υποδομές.

Είναι ικανή να υποστηρίξει - και το έχει πράξει ήδη - ERPs, WMS, DMS, CRM, CRS, HR συστήματα κ.ο.κ. (ζητούμε συγνώμη για τα αρχικά καθώς τα απεχθανόμαστε αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία). Σε πολλά από αυτά έχει αναπτύξει και περιφερειακές εφαρμογές με στόχο την βελτίωση ή/και την ευελιξία τους.

Επίσης υποστηρίζει με επάρκεια εγκαταστάσεις Βάσεων Δεδομένων (Oracle, SQL Server) κ.ο.κ. ενώ έχει αναπτύξει και εργαλεία για την διόρθωση και κανονικοποίηση των εγγραφών που περιλαμβάνονται σε αυτές. Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουμε στις βάσεις δεδομένων μεγάλου μεγέθους (Data Warehouses).

Data mining και Reporting είναι άλλοι δύο τομείς στους οποίους η εταιρεία σημειώνει αξιοζήλευτες επιδόσεις.

Η σουίτα εφαρμογών του Microsoft Office αποτελεί ακόμα ένα πεδίο εξειδίκευσης της KMS Solutions LTD καθώς όχι μόνο τα υποστηρίζει αλλά προσφέρει και υπηρεσίες εκπαίδευσης κυρίως για προχωρημένους χρήστες.

Η εταιρεία διακρίνεται ιδιαίτερα στην συνεργασία της με επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αλλά και στην αρχειοθέτηση - τεκμηρίωση και διαχείριση εγγράφων στην οποία επίσης παρέχει εκπαιδεύσεις και σύντομα ολοκληρωμένες λύσεις.
Έδρα
2A Patriarh Evtimiy Blvd., ground fl
Sofia 1142, Sredets District
Bulgaria

KMS Solutions LTD
All Rights reserved


Επικοινωνία
ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
84600 ΜΥΚΟΝΟΣ
Τηλ: 6943793757